تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار 1377 شماره 28

مقالات

۱.

بررس وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور زمینه یابی ایجاد شبکه رایانه ای

۲.

آموزش و بازآموزی کتابداران و متخصصین اطلاع رسانی در محیط شبکه

۳.

کتابخانه های کودکان در کشورهای اسکاندیناوی و ایفلا 1997

۴.

تصحیح متون و اهمیت آن

۵.

کتابخانه ها به عنوان حافظه جهانی

۷.

کتابخانه های عمومی و معلولان

۸.

اینترنت و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه، مثالهایی از کشورهای چین و هند

۹.

آموزش نحوه استفاده از IPA به دانشجویان رشته دارو سازی

۱۰.

گزارش عملکرد و فعالیت های هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سال 1376

۱۳.

دعوت از کتابخانه های عمومی برای ایجاد جامعه مطالعه گرا Adeline Leong and Flora Fung

گزارش ها

۱.

کنفرانس 1999ایفلا - بانکوک

۲.

گزارش مربوط به برگزاری جلسه ای پیرامون نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه ملی فرانسه

۳.

گزارش مراسم تجلیل از سرکار خانم دکتر نوش آفرین انصاری در حسینیه ارشاد

۵.

مختصری از شرح حال جواد نعیمی کتابدار نویسنده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵