تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) تابستان و پاییز 1372 شماره 9 و 10

مقالات

۱.

ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران

۲.

بررسی میزان قوت و ضعف روابط سلسله مراتبی در اصطلاحنامه (با نگرشی بر دو اصطلاحنامه متالورژی ASM و SDIM)

۳.

ارجاع «نگاه کنید به» سرعنوانهای موضوعی فارسی و تأثیر آن بر ذخیره و بازیابی کامپیوتری

۶.

کتابخانه عمومی مرجع و خدمات اطلاع رسانی مرکز ژرژ پمپیدو (بی . پی . آی)

۸.

انزوا یا ارتباط؟ (ادبیات کودکان و رسانه های جدید تلاشی خاص برای کودکان معلول)

۹.

روش تهیه متون ساده برای نوسوادان و اهمیت ساده نویسی

۱۰.

بررسی آماری نشر افسانه های عامیانه در ایران

۱۱.

نیازهای آموزشی پایه و همکاری برای ایجاد شبکه اطلاع رسانی در جهان اسلام

۱۲.

مقدمه ای بر رهنمودهای بین المللی جهت ارائه خدمات کتابخانه ای به زندانیان

۱۳.

پیش بینی روندها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی راهنمایی برای مدیران کتابخانه ها

۱۴.

طراحی یک کتابخانه کودک

گزارش ها

۱.

گزارشی از پنجاه و نهمین کنفرانس بین المللی ایفلا، بارسلونا (28 - 22 اوت 1993)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵