تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) تابستان 1377 شماره 29

مقالات

۱.

کتاب و کتابخانه در عصر رایانه؛ با کتاب زندگی کنم یا با ماشین؟

۵.

بازاریابی خدمات کتابخانه و چگونگی شکل گیری آن

۷.

کتابخوانی در روسیه در عصر دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی

۸.

کتابخانه دیجیتالی (بخش مخصوص کتابخانه های نابینایان ایفلا، دانمارک، 29 - 26 آگوست 1997 گردهمایی تخصصی)

۹.

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (سال تحصیلی 76 - 75)

۱۲.

اطلاعات و آمار کتابخانه های عمومی استان بوشهر به روایت جدول

گزارش ها

۱.

گزارشی از کتابخانه ملی تبریز

۲.

نگاهی به کتابخانه های عمومی استان سیستان و بلوچستان

۳.

گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی استان چهار محال و بختیاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸