تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار و تابستان 1373 شماره 12 و 13

مقالات

۱.

نقش چاپگرها در کتابخانه های دانشگاهی کشور

۲.

نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانی

۴.

ارزیابی جامعیت و مانعیت نظامهای بازیابی اطلاعات

۵.

شبکه کامپیوتری اینترنت (Internet) در خدمت اطلاع رسانی

۶.

نقش کتابخانه های عمومی در اطلاع رسانی معلولیت

۷.

مقایسه کارآیی دیسکهای نوری و میکروفرمها

۱۱.

بررسی وضعیت بانکهای اطلاعاتی پیوسته سازمانهای پژوهشهای علمی و صنعتی

۱۲.

طرح توسعه سیستمهای ذخیره سازی اطلاعات چند رسانه ای در شبکه های ملی و بین المللی سیستمهای مدیریت اطلاعات (تی . آی . ام . اس .)

۱۳.

نگاهی به کوبا و کتاب و کتابداری در آن کشور (در آستانه برگزاری شصتمین گردهمایی سالانه کتابداران (ایفلا) در هاوانا)

۱۷.

تجهیزات نوین برای تسهیل خدمات اطلاعاتی به معلولان

گزارش ها

۱.

بررسی وضعیت موضوع دهی به کتابها از نظر تعداد و پراکندگی در کتابشناسی ملی ایران (نیمه اول 62 - 69)

۲.

بررسی وضعیت کتابخانه های دانشکده های دانشگاه تهران

۵.

هفدهمین گردهمایی بین المللی اطلاع رسانی پیوسته (لندن - دسامبر 1993)

سخنرانی ها

۱.

خلاصه مذاکرات دومین گردهمایی کتابداران و نابینایان، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 22 / 4 / 73

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵