تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) پاییز 1380 شماره 42

مقالات

۲.

سنجش خدمات الکترونیکی در کتابخانه ها: آمارهایی برای عصر دیجیتال

۳.

همکاری بین کتابخانه های آموزشگاهی و عمومی به منظور افزایش لذت از خواندن

۵.

ارزشیابی طرح خدمات مکاتبه ای نهضت سواد آموزی یا کتابخانه های سیار پستی بریا نوسوادآموزان و کم سوادان

۷.

استاندارد بین المللی کتابشناختی توصیفی برای پیایندها

۱۰.

نگاهی گذرا به کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی (ره) شهر قنوات

گزارش ها

۲.

گزارشی از عملکرد کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

۳.

گزارش فعالیت شش ماهه اول سال 1380 معاونت امور کتابخانه ها اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵