تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) پاییز و زمستان 1381 شماره 46 و 47

مقالات

۱.

کامپیوتر فوبیا در بین کتابداران

۲.

شیوه های عادت به مطالعه در کودکان

۶.

کتابخانه های دیجیتال: طرز کار، ساختار و کتابداران و اطلاع رسانان آینده

۷.

تجسس موضوعی در نظام های فهرست پیوسته

۸.

ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران بر اساس پیش نویس استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران

۹.

چه عواملی یک نمایه وب مناسب به وجود می آورند؟

۱۰.

نقش کاوشگران پایگاه های اطلاعاتی در رضایت مندی کاربران

۱۱.

چگونه یک فهرست مشترک ایجاد کنیم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵