تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار و تابستان 1374 شماره 16 و 17

مقالات

۱.

موج نو اطلاعات در کتابخانه ها (درآمدی بر شبکه اینترنت)

۲.

اطلاع شناسی علمی ماوراء اطلاع رسانی

۳.

بررسی نقش منابع مالی در کتابخانه مرکزی دانشگاه

۶.

بررسی سیستم های خودکار مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه های دانشگاهی ایران

۷.

زمینه های نوشکوفایی کتابخانه های مساجد

۸.

نقش کتابداران و اطلاع رسانان علمی و فنی در انتقال تکنولوژی

۱۰.

علائم و نشانه ها در کتابخانه به ویژه کتابخانه های کودک و نوجوان

۱۲.

پایگاه های اطلاعاتی علوم اسلامی مستقر در نمایشگاه های اطلاع رسانی

۱۳.

کتابخانه های عمومی استان ایلام

۱۵.

کتابخانه عمومی هلند

گزارش ها

۲.

کتابهای برگزیده شورای کتاب کودک

۴.

بیانیه یونسکو درباره کتابخانه عمومی 1994

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵