تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار 1380 شماره 40

مقالات

۴.

مروری بر مفهوم و سنجش رضایت استفاده کنندگان در پژوهش های کتابداری و اطلاع رسانی

۵.

بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

۶.

عملکرد کتابخانه های تخصصی

۷.

توزیع مجلات الکترونیکی: بررسی پیشنمون

۸.

کتابدار استاد: مدلی از کتابداران مدرس در آینده

۹.

کتابخانه برای علاقمندان و شهروندان معمولی

۱۰.

نمایه های کتاب های اطلاعاتی کودکان

۱۵.

گزارشی از کتابخانه مرکزی کرمان

۱۷.

ساماندهی و اداره کتابخانه ها در جهان اسلام

گزارش ها

۱.

ISO و تکنولوژی اطلاعات (سمینار ارائه شده در ششمین نماشگاه بین المللی برق، الکترونیک و کامپیوتر)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵