تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) بهار 1371 شماره 4

مقالات

۱.

برنامه ریزی ملی برای حفظ منابع کتابخانه ها به هنگام بروز بلایای طبیعی

۲.

طرحی برای حفظ و تداوم سواد و جلوگیری از بازگشت به بیسوادی

۴.

میراث اسلامی در گذشته و حال

۵.

ذخیره اطلاعات جهان: بحران قرن بیست و یکم

۷.

کتابدار کتابخانه کودکان و کودک معلول

۸.

فعالیتی جدید برای حمایت از کتاب و کتاب خوانی

۹.

اهمیت منابع آماری

۱۰.

نقش فایل مقلوب و عبارتهای جستجو در بازیابی اطلاعات

۱۱.

کتابخانه های مرکز نابینایان رودکی

۱۲.

آشنایی با: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

۱۳.

مروری بر خدمات اطلاعاتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

۱۵.

ورود دیسکهای نوری CD - ROM در عصر انفجار اطلاعات

۱۶.

کتابخانه مجلس ملی ژاپن

گزارش ها

گفتگوها

۱.

گفتگویی با رئیس کتابخانه ملی قزاقستان (به بهانه برگزاری، پنجمین نمایشگاه کتاب)

۲.

کتابخانه عمومی و توسعه فرهنگی

معرفی کتاب ها

۱.

نقد و بررسی کتاب

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵