تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) زمستان 1379 شماره 39

مقالات

۱.

ویژگی های سایت کتابخانه ها در اینترنت

۴.

سرویس دهندگان موضوعی خدمات تحویل مدرک در جهان

۵.

بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی SCI در زمینه علوم پایه

۶.

خط مشی انتخاب و سفارش نشریات ادواری

۸.

چه کسانی به ناشرین نیاز دارند؟

۹.

حق دسترسی به اطلاعات: یک افسانه

۱۰.

قانون گذاری کتابخانه و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان مباحثی جدید در آموزش علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵