تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) زمستان 1379 شماره 39

مقالات

۵.

بررسی میزان تولید مقالات ایرانیان در پایگاه اطلاعاتی SCI در زمینه علوم پایه

۶.

خط مشی انتخاب و سفارش نشریات ادواری

۸.

چه کسانی به ناشرین نیاز دارند؟

۱۰.

قانون گذاری کتابخانه و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان مباحثی جدید در آموزش علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰