تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) زمستان 1376 شماره 27

مقالات

۱.

امانت بین کتابخانه ای

۲.

کتابدار مرجع و روان شناسی شناخت

۴.

بررسی نقش آموزش و پرورش و مدارس در آموزش و ترویج مطالعه و کتابخوانی بین دانش آموزان

۵.

مقایسه نقش و وظایف فارغ التحصیلان دوره های کاردانی و کارشناسی کتابداری: آیا به هر دو سطح نیاز است؟

۸.

مدیریت فن آوری: روشهای ارتباط شبکه های محلی رایانه ای

۹.

تخصص موضوعی در کتابخانه تخصصی دانشگاهی

۱۰.

الفرقان (بنیاد میراث اسلامی): هدف، دامنه و دستاوردها

۱۲.

کتابخانه بیمارستانی و نقش کتابداران متخصص

۱۳.

استفاده از خدمات تحویل مدرک کتابخانه ملی انگلستان BLDSC

۱۴.

نگاهی به کتابخانه های عمومی استان مرکزی

۱۵.

چشم انداز جهانی فن آوری و پیامدهای آن برای کتابخانه های عمومی

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵