تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری بهار و تابستان 1385 شماره 7 و 8

مقالات

۱.

رابطه ویژگی های شخصیتی با موفقیت شغلی در مدیران ارشد یک سازمان دولتی

۲.

ارتباط کیفیت زندگی و روابط زناشویی در مبتلایان به هپاتیت مزمن ویروسی

۳.

اثربخشی استروژن توأم با تیوتیکسن بر کاهش علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا

۴.

افسردگی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵.

ارتباط بین افسردگی و انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان و جوان با مدت زمان روزانه معمول کاربری اینترنت

۶.

شاخص های فرم سر در مبتلایان به اسکیزوفرنیا

۷.

نشانه های اختلال فشار روانی پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مادران کودکان عادی

۸.

بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی

۹.

رابطه نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان

۱۰.

مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در زنان بارور و نابارور

۱۱.

تأثیر نمایش روانی بر افسردگی زنان بستری مبتلا به اختلال روانی با سیر طولانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰