تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری بهار 1386 شماره 9

مقالات

۱.

ویژگیهای روان سنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی

۲.

اختلال ملال قبل از قاعدگی، نشانگان قبل از قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر کرمانشاه

۳.

مقایسه شیوع افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم و مادران کودکان مبتلا به دیابت نوع یک

۴.

ابعاد مختلف کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

۵.

پرخاشگری و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی پرستاران بخش اطفال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۷۳۲
۷.

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اجرایی استان همدان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰