تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری پاییز و زمستان 1384 شماره 6

مقالات

۲.

مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرن، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار

۳.

رابطه ابعاد مختلف سرسختی و سیستم ایمنی در مدیران دبیرستان های استان خوزستان

۴.

رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در افراد 20 - 60 سال شهر اصفهان

۵.

بررسی میزان تنش و فرسودگی در پرستاران شاغل در بیمارستان بقیه الله تهران

۶.

رابطه بین ذکر و دعا با میزان اضطراب دانشجویان

۷.

بررسی کیفیت خواب در نوجوانان مبتلا به دیابت تیپ I مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان در مقایسه با گروه کنترل در سال 84 - 83

۸.

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد منطقی - عاطفی بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰