تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری بهار 1387 شماره 11 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

ملاحظات ضروری در تفسیر آزمون ورزش مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

اثر آزمون مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تیران و کرون استان اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

اضطراب امتحان و برخی از عوامل فردی - اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

مقایسه هویت و سلامت روان در دانشجویان استفاده کننده از اینترنت و محیط های مجازی دانشگاه تهران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

تأثیر آموزش مبتنی بر مدل قصد رفتاری بر نگرش مادران نسبت به سوء رفتار با کودک در مراجعین به خانه های بهداشت شهرستان فلاورجان استان اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۸۸۷
۶.

فراوانی نسبی اختلالات طیف دوقطبی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر اصفهان و رابطه آن با برخی از ویژگی های جمعیت شناسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

رابطه اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان ارجاع شده به اورژانس مسمومین شهر اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

تأثیر فاصله و حذف نشانه های بینایی و چرخش سیستم آزمایشی بر جهت یابی فضایی موش های آلبینوس(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷