بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1381 شماره 31

مقالات

۱.

آزادی در اسلام

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲۸
در اسلام، مراد از آزادی، آزادی درونی است؛ اما بدون تحقق آزادی بیرونی، رسیدن به آزادی درونی ناممکن است. اسلام صرفا پذیرای آزادی تفکر است و آزادی عقیده را نفی می‏کند. پذیرش آزادی اندیشه و آزادی بیان بر این نکته مبتنی است که باید میان دین و اندیشه دینی با آنچه «حقایق نهایی عالم هستی» نامیده می‏شود، فرق بگذاریم و معتقد باشیم که تصور خاصی از خداوند لازم نیست. اظهارنظر در باب سیاست و حکومت نیز، از آنجا که اسلام هیچ‏شکل خاصی از حکومت و نظام سیاسی را مطرح نکرده است، کاملاً آزاد است.
۵.

مفهوم آزادی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰
به نظر آقای جلال الدین فارسی آزادی واقعیتی است که مخصوص وجود انسان است و نوعی شدن و کیفیتی از بودن است که تنها در جایی معنا می‏یابد که امکان اسارت وجود داشته باشد. ایشان هشت نوع آزادی را در چهار محیط درونی، طبیعی، اجتماعی و بین‏المللی برمی‏شمارد. تعریف آقای فارسی از آزادی به گونه‏ای است که پاره‏ای مفاهیم دیگر، همچون استقلال، را نیز دربرمی‏گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲