کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال پانزدهم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 57)

مقالات

۱.

تأثیر آموزش نوروفیدبک بر توانایی محاسبة عددی و حافظة عددی دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال حساب نارسایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
۲.

بررسی تقویت حافظة کاری با استفاده از رایانه و اثربخشی آن بر عملکرد خواندن و صحت خواندن در دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر تهران

۳.

اثربخشی ورزش مغزی بر کاهش استرس مادران، کاهش بیش فعالی و افزایش توجه در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و کاهش استرس آنها

۵.

بررسی تاثیر روش آموزش دستور زبان بر جمله سازی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی پایه پنجم

۶.

رابعة اختلالات اضطرابی با عملکرد ریاضی در کودکان مبتلا به عملکرد پایین در ریاضیات

۷.

بررسی و مقایسة مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با مهارت حل مسئله و شیوه های فرزندپروری ادراک شده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸