کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال چهاردهم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 54)

مقالات

۱.

تدوین برنامه تلفیقی مهارتهای فرزندپروری اتیسم و تعیین اثربخشی آن در رضایت زناشویی، کاهش تعارض در شیوه فرزندپروی و حساس کفایت از نقش والدینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
۲.

عملکرد عصب روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و اختلالات برون نمود و درون نمود در مقیاس وکسلر و آزمون بندر- گشتالت

۳.

تأثیر الگودهی ویدئویی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای چالش برانگیز کودکان 2تا 33 سال دارای اختلال های طیف اتیسم متوسط و شدید

۴.

بررسی تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد حلقة واج شناختی حافظه فعال در دانش آموزان دارای مشکلات خواندن

۷.

بررسی آنتروپومتریک و تقارن سنجی طول انگشتان دست دختران کم توان ذهنی شمال شرق ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸