کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی پاییز 1380 شماره 1

مقالات

۱.

ارتباط وضعیت تحصیلی با وضعیت تغذیه ای دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران

۲.

ارزیابی مهارتهای حرکتی و عملکرد عصبی عضلانی دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱