کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) - علمی-پژوهشی

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)


کودکان استثنایی


 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده کودکان استثنائی

مدیر مسئول: دکتر مجید قدمی

سردبیر: دکتر داریوش فرهود 

مدیر داخلی: دکتر احمد علی پور 

هیئت تحریریه: دکتر غلامعلی افروز، دکتر هادی بهرامی احسان، دکتر احمد به پژوه، دکتر سعید حسن زاده، دکتر علی دلاور، دکتر اسماعیل سعدی پور، دکتر مریم سیف نراقی، دکتر احمد علی پور، دکتر حمید علیزاده، دکتر باقر غباری بناب، دکتر داریوش فرهود، دکتر علی اصغر کاکو جویباری، دکتر پروین کدیور، دکتر الهه محمد اسماعیل، دکتر مجید یوسفی لویه 

نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، پلاک 26 طبقه سوم پژوهشکده کودکان استثنایی کد پستی: 1598994411

تلفن: 88804568(021)   فاکس: 88804570(021)

وب سایت http://www.rie.ir

پست الکترونیک: recj@rie.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ مرداد ۱۳۸۴
ناشر: وزارت آموزش و پرورش
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷