کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال نهم 1388 شماره 4 (پیاپی 34) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه صوت شناختی همخوانهای انفجاری در تولید گفتار کودکان با کاشت حلزون و کودکان شنوا(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی میزان آگاهی معلمان دبستانی از ناتوانیهای یادگیری دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارتباط مداخله های زودهنگام با موفقیت تحصیلی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تاثیر بازیهای آموزشی بر حافظه کوتاه مدت و املای دانش آموزان پایه ابتدایی با ناتوانیهای ویژه یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۰۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱