کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی پاییز و زمستان 1382 شماره 9 و 10

مقالات

۱.

تأثیر آموزش راهبرد خود نظارتی بر اصلاح رفتارهای دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه

۲.

تحلیل خطاهای محاسباتی دانش آموزان حساب نارسا

۳.

مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱