کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) سال 12 زمستان 1391 شماره 4 (پیاپی 46) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش چندحسی فرنالد و آموزش مبتنی بر رایانه بر کاهش مشکلات املای دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دبستان های شهرستان سقز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 327
۲.

تأثیر آرامش آموزی در کاهش اضطراب و افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

وضعیت هویتی، رویکردهای مقابله ای و افسردگی در نوجوانان نابینا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطه برتری طرفی و وضعیت عملکرد ارتباطی دانش آموزان دارای اتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی نظام ارزشی معلمان مدارس استثنایی استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر تلفیق محدودیت درمانی با آموزش فشرده دودستی بر مهارت های حرکتی ظریف کودکان با فلج مغزی نیمه بدن 5- 10 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳