رسانه

رسانه

رسانه تابستان 1386 شماره 70 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

طراحی الگوی مطلوب نظام مدیریت رسانه ملی(صدا و سیما) از دیدگاه متخصصان رسانه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

تحلیل محتوای حرفه ای و فنی خبرگزاری های غیر دولتی در فضای وب(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۸