رسانه - نشریه علمی (وزارت علوم)

رسانه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ دی ۱۳۸۶
مدیر مسئول: گیتا علی آبادی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
p-issn: ۱۰۲۲-۷۱۸۰
صاحب امتیاز: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: محمد سلطانی فر
مدیر داخلی: پریسا عباداللهی
هیئت تحریریه: یحیی کمالی پور، علی اکبر فرهنگی، مهدی محسنیان راد، حسام الدین آشنا، سعید رضا عاملی، محمد مهدی فرقانی، ناصر باهنر، سید وحید عقیلی، محسن اسماعیلی، محمد مهدی مظاهری، حسین ابراهیم آبادی، علی انتظاری و محمد جعفر جوادی
آدرس: تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شماره 11 صندوق پستی: 6597/15875
تلفن: ۸۸۷۳۳۷۷۲
وب سایت: http://qjmn.farhang.gov.ir
پست الکترونیکی: info_resaneh@farhangmail.ir
فکس: ۸۸۷۳۰۴۷۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۸