رسانه

رسانه

رسانه سال 27 بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 102) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مقایسه کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رسانه های اجتماعی و مدیریت بحران؛ نقش تلفن های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربران ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تأثیر سواد رسانه ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعه موردی شهر شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

«ایماژ منفی از بدن» کاربران نوجوان شبکه اجتماعی فیس بوک؛ بررسی نقش واسطه گری فاکتور «اختلاف از خود»(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳