رسانه

رسانه

رسانه سال 27 بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 102)

مقالات

۲.

مقایسه کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران

۳.

خوشه بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی

۴.

رسانه های اجتماعی و مدیریت بحران؛ نقش تلفن های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی

۵.

سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربران ایرانی

۶.

بررسی تأثیر سواد رسانه ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعه موردی شهر شهرکرد)

۷.

«ایماژ منفی از بدن» کاربران نوجوان شبکه اجتماعی فیس بوک؛ بررسی نقش واسطه گری فاکتور «اختلاف از خود»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۰