رسانه

رسانه

رسانه سال بیست و یکم بهار 1389 شماره 1 (پیاپی 81) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی رابطه بین نگرش اعضاء هیئت علمی نسبت به فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات با توانایی آنان در استفاده از رسانه های مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳