رسانه

رسانه

رسانه سال 23 پاییز 1391 شماره 2 (پیاپی 88) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

سبک زندگی در سریال های تلویزیونی ماهواره ای (تحلیل نشانه شناختی سریال های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی 1 و pmc فمیلی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۴۹۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳