رسانه

رسانه

رسانه سال بیستم زمستان 1388 شماره 4 (پیاپی 80) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۸.

بررسی تطبیقی اخبار مرتبط با تروریسم در پایگاه های خبری فارسی صدای آمریکا و ایرنا طی سال های 2007 -2002 م.(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۹۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳