رسانه

رسانه

رسانه سال 23 تابستان 1391 شماره 2 (پیاپی 87) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر توسعة فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر تحولات جدید خاورمیانه: مطالعة موردی تونس و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳