رسانه

رسانه

رسانه زمستان 1378 شماره 40

گفتگوها

۱.

گزارش ویژه: میزگرد بررسی تحولات روزنامه نگاری در 10 سال اخیر و چالشهای آینده (1): یک دهه با مطبوعات و روزنامه نگاری کشور

گزارش ها

۱.

نظرخواهی از استادان، روزنامه نگاران و مخاطبان: رسانه را چگونه دیده اید؟

۲.

میزان انعکاس مطالب مربوط به انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزنامه های صبح و عصر

مقالات

۲.

تکنولوژی: ملاحظات تأثیر تکنولوژی های نوین ارتباطی بر روزنامه نگاری سنتی: روزنامه نگاری در عصر دیجیتالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳