رسانه

رسانه

رسانه تابستان 1379 شماره 42

مقالات

۲.

جامعه شناسی: رسانه ای شدن سیاست؛ چالشی برای دموکراسی

۴.

اطلاع رسانی: نقش مؤسسه های سرمایه داری جهانی در رسانه های جهانی

مترجم: مصاحبه کننده: مصاحبه شونده: نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۶۱۷
۶.

ارتباطات: ارتباطات و توسعه (با نگاهی به نقش ارتباطات در توسعه روستایی)

گزارش ها

۱.

تکنولوژی: گزارشی از سمینار چند رسانه ای ها در بانکوک: نقش چند رسانه ای ها در ارتقا و توسعه بهره وری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۸