رسانه

رسانه

رسانه سال 24 تابستان 1392 شماره 3 (پیاپی 91) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

فرصت های تعاملی رسانه های اجتماعی برای برنامه های تلویزیونی (مطالعه به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۴۵۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳