رسانه

رسانه

رسانه 1384 شماره 61

مقالات

۱۵.

وسعت دادن به گستره روان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰
انقلابی که بواسطه فناوری دیجیتال و علم ارتباطات بوجود آمده، نگرش و سبک زندگی فردی واجتماعیِ انسان امروز را دستخوش تغییرات جدی کرده است. دراین فضا، پاسخ دادن به مسایل فردی واجتماعی و امور خاص روانی درحوزه بهنجار ونابهنجار، ضرورتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. ازسوی دیگر، رشد علوم بین رشته ای، حضور موثرتر علم روان شناسی را در تحقیقات مشترک بین رشته ای ایجاب می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳