رسانه

رسانه

رسانه 1387 شماره 73 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پژوهش کیفی بازاندیشی نظریه سازی نظریه مبنایی اِتنوگرافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495
مقاله ضمن تفکیک آزمون نظریه و نظریه سازی به عنوان دو سنت غالب تحقیقات اجتماعی، پژوهش کیفی را در تناظر با سنت نظریه سازی می داند و ضمن برشمردن چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران،طرح مسائل و موضوعات متفاوت و جدید در جامعه ایرانی در حال گذار را نیازمند انعطاف پذیری و تنوع بیشتر در روش شناسی علوم اجتماعی می داند؛ چرا که روش شناسی کیفی ابزارهای لازم را برای توجه به معنا، قدرت و تعامل در حیات اجتماعی فراهم می سازد و قدرت عاملیت بیشتری به سوژه های مورد مطالعه در تحقیقات می بخشد.
۶.

تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های برجسته آمریکا در باره برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۰