بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1385 شماره 78

مقالات

۳.

روشن فکری دینی به مثابه مدرسه (1) و (2)

۴.

همه فلسفه زده شده اند

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵
این نوشته، اشاره‏ای بسیار کوتاه بر نظرات داریوش شایگان درباره فلسفه و نکاتی پیرامون تاریخ و جایگاه آن است. این که فلسفه از غرب آمده، و شرق اساسا فلسفه نداشته، ایرانیان نقش اساسی در فلسفه داشته‏اند دلیل اشتیاق ایرانیان به فلسفه و... .
۸.

شطح در عرفان و شطح های بایزید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲