چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی تابستان 1392 شماره 10

مقالات

۱.

تئوری چشم انداز و مدلسازی الگوی تصمیم گیری مدیران در بخش صنعت

۲.

گونه شناسی دیدگاه های عاملین توسعه خوشه های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

۴.

ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه ای تحلیل شبکه ای و دیمتل

۵.

طراحی سیستم استنتاج فازی برای اولویت بندی و انتخاب مناسب ترین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

۶.

انتخاب تأمین کنندگان با رویکرد MCDM فازی و QFD فازی (مورد مطالعه: شرکت سنو پارس یزد)

۷.

استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی چندمنظوره برای حل مسئله انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه در صنایع خودروسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
۸.

ارائه روشی برای رتبه بندی ریسک فعالیت های پروژه با استفاده از شبکه CPM و روش TOPSIS در حالت فازی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰