چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی بهار 1391 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۷۳۰
۴.

ارائه مدلی به منظور انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: 50 شرکت برتر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۵۰۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵