مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم زمستان 1390 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی و تحلیل ریسک های پروژه با استفاده ازرویکرد تلفیقی مدیریت ریسک استاندارد PMBOK و تکنیک RFMEA(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 128
۲.

ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 56
۴.

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در صنایع پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانکها با استفاده از مدل های مختلف شبکه های عصبی(مطالعه موردی: یکی از بانک های خصوصی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

کاربرد روش شناسی های رویه پاسخ، رگرسیون فازی و الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی عوامل موثر در فرایند مونتاژ کاسه چرخ خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 629
۸.

ارائه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه بانکداری الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

ارائه رویکردی جدید در حل مسئله تشکیل سلولی با در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷