مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم زمستان 1390 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی و تحلیل ریسک های پروژه با استفاده ازرویکرد تلفیقی مدیریت ریسک استاندارد PMBOK و تکنیک RFMEA(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۹۴
۲.

ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۶۲۵
۴.

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در صنایع پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مدل یکپارچه گسترش عملکرد کیفیت فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک متوسط موزون فازی برای چابک سازی تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۷۱۹
۶.

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانکها با استفاده از مدل های مختلف شبکه های عصبی(مطالعه موردی: یکی از بانک های خصوصی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

کاربرد روش شناسی های رویه پاسخ، رگرسیون فازی و الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی عوامل موثر در فرایند مونتاژ کاسه چرخ خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۸۶۶
۸.

ارائه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه بانکداری الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

ارائه رویکردی جدید در حل مسئله تشکیل سلولی با در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰