مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم زمستان 1388 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 408
۳.

ارائه رویکردی فازی در سنجش رضایت مشتری بررسی موردی شرکت تولیدی فرآورده های لبنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 195
۵.

توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷