مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم تابستان 1391 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی (مطالعه موردی: تعیین راهبردهای تامین مجموعه های تولیدی بدنه خودرو سمند)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 181
۳.

بررسی شکاف های پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک آنالیز فاصله (موردکاوی: شرکت ایران خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران؛ پژوهش آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

معرفی یک روش ویکور توسعه یافته برای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرک تفریحی- توریستی طارم استان زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷