مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم بهار 1391 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی چابکی با استفاده از متغیرهای کلامی در منطق فازی و رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از تکنیک نقطه ثقل مرکزی و تاپسیس (مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 872

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷