مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال 20 زمستان 1401 شماره 67 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه یک مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بالانس خط تولید U-شکل با درنظر گرفتن تخصیص ابزار و سطح کیفی انجام وظایف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله بالانس خط مونتاژ U - شکل (UALBPs) الگوریتم شبیه سازی تبرید برنامه ریزی غیرخطی آمیخته عدد صحیح تخصیص ابزارآلات کیفیت انجام کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 904
شکل متمرکز است که در آن توابع -U این مقاله بر ارائه یک مدل جدید برای مسئله بالانس خط مونتاژ هدف از جنس هزینه، ظرفیت و کیفیت به طور هم زمان در قالب یک مسئله بررسی می شود. بهعلاوه فرض شده هر وظیفه به مجموعه ای از ابزارآلات نیاز دارد و کیفیت انجام وظایف توسط کارگرها نیز متفاوت است؛ بنابراین هدف مدل این است که تجهیزات و کارگران بهنحوی به ایستگاه ها تخصیص یابند که مجموع هزینهی تجهیزات حداقل شود و کیفیت انجام کار در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد. علاوه بر این دو هدف، تعداد ایستگاه ها نیز کمینه میشوند. به این منظور، ابتدا یک مدل برنامهریزی چندهدفه غیرخطی آمیخته عدد صحیح ارائه می شود. سپس مدل، خطیسازی شده و برای حل مسئله، الگوریتم فراابتکاری شبیهسازی تبرید و نیز دو حالت بهبودیافته ی آن به کارگیری می شود. دو الگوریتم پیشنهادی شامل یک برنامه رمزگذاری و رمزگشایی جدید و نیز جستجوی محلی برای تخصیص کارگر به هر ایستگاه است. برای تعیین حدود پارامترها در این سه الگوریتم از روش طراحی آزمایش استفاده شده و به ازاء ترکیب پارامترها، حالت های مختلفی برای حل مسئله ایجاد شده است. سپس، بر اساس گراف های موجود در ادبیات تحقیق مثال های عددی ایجاد و نتایج حل آنها با سه الگوریتم مقایسه و کارایی الگوریتم ها سنجش می شوند. به علاوه، برای ارزیابی کارایی مدل و الگوریتم پیشنهادی در مسائل واقعی، مطالعه موردی در خط مونتاژ قطعه نازل انجام گردید که در پالایشگاه های نفت کاربرد دارد. نتایج حل مطالعه موردی و بررسی شاخص های عملکرد برای آن، بیانگر کارایی و عملکرد بهتر حالتهای بهبودیافته الگوریتم شبیهسازی تبرید است.
۲.

توسعه یک شبکه زنجیره تامین خون یکپارچه در شرایط بحران با در نظر گرفتن تمرکز سطوح در تسهیلات و جایگزینی گروه های خونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین خون یکپارچه سازی مکان یابی تمرکز سطوح در تسهیلات جایگزینی گروه های خونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 392
در مدیریت شبکه زنجیره تامین خون وجود یک برنامه منسجم و دقیق می تواند به افزایش کارآیی و اثر بخشی شبکه کمک شایانی نماید. در این پژوهش مدل ریاضی یکپارچه در شرایط بحران به منظور کمینه نمودن هزینه ها و زمان تحویل خون ارائه شده است. در مدل حاضر برای اطمینان از تامین خون به موقع و به اندازه به خصوص در شرایط بحران از رویکرد جدید همچون تمرکز سطوح جمع آوری، فرآوری و توزیع خون در تسهیلات، در نظر گرفتن حمل و نقل اضطراری، ترافیک مسیر(تاخیر درتحویل)، جایگزینی گروه های خونی و تسهیلات پشتیبان بهره گرفته شد. تصمیمات مهم دیگری اعم از مکان یابی کلیه تسهیلات دائم و موقت در سه سطح جمع آوری، فرآوری و توزیع وکمبود خون نیز در مدل اعمال شد. مدل را با استفاده از روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته برای مسائل مختلف حل شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان داد استقرار تجهیزات فرآوری پیشرفته در بیمارستان های صحرایی، تمرکز سطوح در تسهیلات، جایگزینی گروه های خونی سبب بهبود قابل توجه شبکه شده است لذا مدیران و تصمیم گیرندگان می توانند از این رویکردها برای بهینه سازی شبکه زنجیره تامین خون به منظور به کاهش هزینه ها و زمان تحویل خون استفاده نمایند.
۳.

تعیین مسیرهای بحرانی پروژه با یک رویکرد جدید ترکیبی مبتنی بر MULTI-MOORA و SWARA توسعه یافته و با تمرکز بر معیارهای زمان، هزینه، کیفیت، ریسک و ایمنی در محیط فازی نوع-2 بازه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسیرهای بحرانی پروژه توسعه روش مولتی مورا مجموعه های فازی نوع - 2 بازه ای مسیر بحرانی فازی روش SWARA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 227
روش مسیر بحرانی یکی از پرکاربردترین روش ها در برنامه ریزی و کنترل پروژه است. در این روش زمان به عنوان معیار تعیین کننده مسیر بحرانی در نظر گرفته می شود؛ اما در نظر گرفتن معیارهای دیگری علاوه بر زمان، ضروری به نظر می رسد. به همین منظور در این مقاله، علاوه بر معیار زمان، معیارهای تاثیرگذاری همانند هزینه، ریسک، کیفیت و ایمنی در نظر گرفته می شود. این مساله به صورت یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه فازی مدل می شود و با ارائه یک توسعه جدید از روش مولتی مورا (MULTIMOORA) حل می شود. روش مولتی مورا در محیط فازی بازه ای نوع-2 توسعه داده می شود. از مجموعه های فازی نوع-2 نیز برای در نظر گرفتن عدم قطعیت استفاده می گردد. مجموعه های فازی نوع-2 انعطاف پذیری و توانایی بیشتری در انعکاس عدم قطعیت ها نسبت به مجموعه های فازی نوع-1 دارند. در نهایت، روش SWARA در محیط فازی نوع-2 بازه ای جهت وزن دهی به معیارهای تاثیرگذار زمان، هزینه، کیفیت، ریسک و ایمنی توسعه داده می شود. در انتها یک مثال کاربردی برای نشان دادن محاسبات و همچنین توانایی رویکرد پیشنهادی حل می شود. براساس مثال ارائه شده، به وضوح دیده می شود که طولانی ترین مسیر از نظر معیار زمانی، مسیر بحرانی نیست و معیارهای تاثیرگذار دیگر نیز در تعیین مسیر بحرانی دخیل هستند.
۴.

مدل ارزیابی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین قطعات خودرو با استفاده از نقشه ذهنی فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی ریسک رتبه بندی نقشه شناختی فازی مدلسازی ساختاری تفسیری فرآیند تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 473
یکی از چالش های مهم در صنایع خودرو سازی مواجه با ریسک های متفاوت است به ویژه زمانی که به علت پاسخگویی به نیاز مشتریان محصولات جدید ارایه می شود ﮐﻪ باعث ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و درست در ﺗﻐﯿﯿﺮ روش و طراحی، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﻮاد جدید، میزان تقاضا و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و موارد دیگر می شود. این موارد می تواند آسیب ها و خطرات جدی به بار آورد. ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب این ریسک ها ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، باید به دنبال روش های درست برای شناسایی ریسک ها و اولویت بندی ریسک ها برای اعمال کنترل ریسک های پر اهمیت بود. از این رو در این مقاله ، پس از شناسایی حوزه های اصلی ریسک های شناسایی شده ریسک های خطوط تولید گرید بندی شدند و بر اساس آن رویکرد نقشه های شناختی فازی توسعه داده شد و 13 ریسک در سه گروه ریسک تکنیکی ، استراتژیکی و عملیاتی شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، همبستگی ریسک ها ارزیابی شدند و مهمترین ریسک ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای مشخص شدند. در نهایت نتایج نشان می دهد که ریسک های خطا در طراحی، پایین بودن انگیزه ، کمبود منابع مالی، کمبود قطعات و بهره وری پایین جزو پنج ریسک اصلی در زنجیره تامین قطعات خودرو ایساکو می باشند.
۵.

ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله ی مکانیابی- مسیریابی مواد غذایی فاسد شدنی با در نظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فسادپذیر زنجیره تامین سرد سوخت جایگزین مکانیابی - مسیریابی بار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 292
در سالهای اخیر، درنظر گرفتن بحث محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین سرد، ضرورت استفاده از سوخت های جایگزین در ناوگان سازمان های توزیع و حداقل نمودن میزان مصرف سوخت دارای اهمیت فراوانی در طراحی شبکه های توزیع دارد. از مهمترین سئوالات مطرح در سیستم های توزیع، تعیین مکان قرارگیری انبارها و طراحی بهترین مسیرها به منظور خدمت رسانی به مشتریان می باشد که در قالب مدلهای مکانیابی-مسیریابی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، یک مدل مکانیابی - مسیریابی برای شبکه توزیع محصولات غذایی فاسد شونده چند محصولی در زنجیره تامین سرد با قابلیت سوخت گیری خودروها در جایگاههای سوخت گیری، مورد مطالعه قرار گرفته است. این مسئله، با درنظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار حمل شده بین رئوس، فساد پذیری محصولات در فرایند توزیع و بهره گیری از ناوگان با سوخت های مصرفی نامتعارف در جهت کاهش تولید دی اکسید کربن، بصورت یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح فرمول بندی گردیده است. مدل از طریق حل مثال های عددی در نرم افزار گمز اعتبارسنجی گردیده و به دلیل پیچیدگی مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک به منظور حل مسائل در اندازه های واقعی با زمان محاسباتی قابل قبول توسعه و کارآیی آن مورد آزمایش قرار گرفته است.
۶.

توسعه یک مدل انتخاب ترکیبی تأمین کنندگان با در نظر گرفتن ریسک عدم تأمین و اثر برند بر تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب تأمین کنندگان بهینه سازی چندهدفه الگوریتم جستجوی همسایگی اثر برند بر تقاضا ریسک عدم تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 296
انتخاب تأمین کنندگان یکی از مسائل مهم در حوزه ی مدیریت و بهینه سازی است که با اهداف مختلفی از قبیل کاهش هزینه، افزایش کیفیت تولید یا خدمات، کاهش ریسک مواجهه با کمبود و غیره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در ادبیات موضوع مدلی برای در نظر گرفتن ریسک عدم تأمین در کنار اثر برند توسعه نیافته است. با الهام از همین حقیقت، این تحقیق مدل انتخاب تأمین کنندگان را با هدف بهینه سازی زمان تحویل و سود بصورت یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مدلسازی خواهد نمود. برای حل مدل از داده های شرکت لوکاد استفاده شده و یک روش جدید بر مبنای الگوریتم جستجوی همسایگی توسعه یافت که در آن علاوه بر عملگرهای جستجو از یک رویکرد امتیازدهی برای هوشمندسازی انتخاب عملگرهای موجود استفاده شده است. بر اساس آزمون ویلکاکسون و نتایج محاسباتی مشخص گردیده است که جبهه ی پارتوی بدست آمده در مدل پیشنهادی، جواب های بدست آمده از مدل لوآن و همکاران (2019) را مغلوب می کند. تحلیل حساسیت انجام شده بر روی محدودیت بودجه مشخص نمود تغییرات بودجه بر روی سود نهایی تاثیر بیشتری نسبت به زمان تدارک دارد. همچنین شاخص های فاصله از ایده آل و تنوع جواب ها نیز شاخص های کمی بوده اند که در مقایسات بکارگیری شده اند.
۷.

تبیین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت و ساز با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین سبز فراترکیب مدیریت زنجیره تامین صنعت ساختمان ساخت وساز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 330
همواره صنعت ساخت وساز اثرات مخرب قابل توجهی بر محیط زیست داشته است. بهره گیری از راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز برای دستیابی به ساخت وساز پایدار، رویکردی موثر برای کاهش آسیب های وارده بر محیط زیست است. با توجه به مبهم بودن ابعاد، در این پژوهش با اتکا بر رویکرد کیفی و پارادایم تفسیرگرا و روش هفت مرحله ای فراترکیب مولفه های موثر بر استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت وساز تبیین شد. به همین منظور 728 پژوهش مرتبط در حوزه مدیریت زنجیره تامین و به ویژه با پسوندهای پایدار، سبز، معکوس، شناسایی، بررسی، ارزیابی و غربال شد و در نهایت براساس پروتکل ورود و خروج، تعداد 37 مطالعه در سبد پژوهش کدگذاری شد که در مجموع 73 کد اولیه استخراج و در قالب 13 مفهوم و 4 مقوله دسته بندی شدند. پایایی طبقه بندی براساس ضریب کاپا تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت زنجیره تامین سبز براساس چهار مقوله اصلی شامل: عوامل اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز، عوامل تسهیل کننده، محرک ها و موانع داخلی و خارجی، شناسایی شدند و در نهایت پیشنهاداتی براساس نتایج استخراج شده از این پژوهش به پژوهشگران آتی ارائه گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷