مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال دهم زمستان 1391 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوئیچ ها در شبکه ارتباطی تلفن همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رتبه بندی حالات بالقوه زیان آور با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی (مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتریس های مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

توسعه دو الگوریتم چند هدفه برای حل مسئله چند هدفه زمانبندی کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن توان مصرفی ماهانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰