مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم تابستان 1389 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین المللی با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای به دست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 732

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷