حکیمه سقای بی ریا

حکیمه سقای بی ریا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

مطالعه جامعه شناختی احساسات و رهبری سیاسی

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
اگر سیاست را آکنده از احساسات بدانیم، واقعاً چیزی از سیاست باقی نمی ماند؛ زیرا عقلانیت و احساسات به یک اندازه در سیاست تأثیرگذار هستند. یکی از مهم ترین حوزه های دانش سیاست که احساسات، نقش و کارکرد قابل توجهی در آن دارد، حوزه «رهبری سیاسی» است. با این تفسیر، نوشتار حاضر با اتخاذ روش تحلیل «نظریه مبنا» به دنبال آن است که دریابد از منظر جامعه شناختی چه نسبتی میان احساسات و رهبری سیاسی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان دادند که هم رهبران سیاسی و هم پیروان در تعامل با یکدیگر، از احساسات بروزیافته «به مثابه اطلاعات اجتماعی»، استنباط و واکنش عاطفی ارائه می دهند و رفتار متناسب با آن احساسات را بروز می دهند. در همین راستا رهبران سیاسی در مواجهه با بحران ها، با شناخت ابعاد مختلف جامعه و احساسات پیروان، سعی در کنترل و مدیریت احساسات، آزادسازی شناختی، تجمیع انرژی های شورانگیز و درنهایت بسیج پیروان، پیگیری اهداف، تأمین منافع ملی و درنهایت غلبه بر بحران ها را دارند.
۲.

A Theoretical Treatise on the Role of American Think Tanks in US Relations with the Muslim World: An Exploration into the Ideational Structures of American Exceptionalism and Orientalism

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۰
As a theoretical treatise, the present article brings to light the applicability of constructivism to the study of think tanks as ideational agents actively participating in the construction of ideational structures that constitute American identity, interests, and policies. It is argued that when discussing think tanks’ production of expertise and policy advice on U.S. relations with the Muslim world, American exceptionalism and Orientalism operate as two interconnected ideational structures influencing the process. Based on a constructivist framework, an investigation into the role of think tanks in U.S. foreign policy should not begin at the final stage of policy formation; rather, it is necessary to look into how think tanks influence the process of policy making at the ideational level. As such, the characteristics of U.S. foreign policy toward the Muslim world will remain unchanged as long as there is an ideational commitment to the creed of American exceptionalism; that is to say, as long as American exceptionalism constitutes American identity, American interest, and thus American foreign policy behavior toward the Muslim world. Think tanks, as the special focal points at the intersection of the political realm, the academia, and the media, serve as the hubs of American exceptionalism and Orientalism. As long as this dual creed is continually reproduced in the think tank world, it is logical to conclude that no change is in sight with regard to U.S. foreign policy and American unilateral interventionism in the Muslim world. A break with American exceptionalism and Orientalism in the think tank world, in turn, would signal the beginning of a new era in the operation of American foreign policy.
۳.

Appraising the Foreign Policy Legacy of George W. Bush on Iran: The Roots of the Current Crisis

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۷۶
In this historical analysis of US foreign policy toward Iran during the presidency of George W. Bush, the author aims to decipher the overarching policy approach guiding United States' Iran policy in the context of the main issues arising during this time period. George W. Bush started his presidency with the legacy of past presidents, viewing Iran as a threat to US interests and drawing from the policy tool box that had been developed during the previous four administrations. In this paper, the implementation of these different policy approaches will be discussed in the context of the events of September 11, the Afghanistan and the Iraq wars, and the nuclear issue. Engagement, containment, and covert and overt means of destabilizing the Islamic Republic of Iran will be discussed. The roots of many of the current issues in U.S. -Iran relations as well as the tactics used to tackle them could be traced to the period under study. In the years after the presidency of George W. Bush and despite the different tactics used, this mentality has led presidents as diverse as Obama and Trump to suffer from the same strategic mistake: an instrumental approach to Iran. The failure of the Joint Comprehensive Plan of Action to withstand the transfer of power in the United States shows how the American practice of the weaponization of all available means to deal with Iran, including diplomacy and economic tools, is jeopardizing any real hope for a different direction in US-Iran relations.
۴.

نقش پروپاگاندا در کودتای 28 مرداد بر اساس اسناد دیپلماتیک آمریکا

تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
در نوشتار حاضر، نویسنده با استفاده از الگوی «فرایندمحور تحلیل پروپاگاندا»، به بازیابی پیام های تبلیغاتی غالب، فنون و شبکه های رسانه ای آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 می پردازد. بررسی مکاتبات رسمی بازیگران اصلی این کودتا در اسناد دیپلماتیک آمریکا نشان می دهد دولت مردان آمریکایی طبیعت ضد امپریالیستی افکار عمومی ایران و به ویژه نگاه استقلال طلبانه مبتنی بر اسلام سیاسی به رهبری آیهالله کاشانی را مهم ترین مانع پیش روی سیاست های خود در منطقه می دیدند. به عبارت دیگر، بازیگران آمریکایی «ناسیونالیسم افراطی» و «اسلام گرایی مبارز» را دو مانع ایدئولوژیک پیش روی منافع غرب و آمریکا در ایران قلمداد می کردند. این پژوهش به واکاوی چرایی و چگونگی جنگ روانی آمریکا برای نفوذ در افکار عمومی ایران به عنوان مرحله ای حیاتی در جهت دست یابی به کودتا می پردازد. ناکامی مصدّق در بی اعتبارسازی کمپین پروپاگاندا، رخنه موفقیت آمیز پروپاگاندای آمریکا را در پی داشت. از این طریق، نه تنها آمریکا کودتایی علیه مصدّق شکل داد، بلکه با تضعیف آیهالله کاشانی، در واقع کودتایی علیه تلاش وی برای ارتقای نهضت ملّی نفت به نهضت اسلامی استقلال طلبانه فراگیرتری انجام داد.
۵.

ساختارها و راهبردهای رسانه های برون مرزی آمریکا

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
مقاله حاضر با تکیه بر مفهوم پروپاگاندا و با نگاهی به تاریخچه کاربرد آن در سیاست خارجی آمریکا، ساختارها و راهبردهای رسانه های برون مرزی دولتی و مهمترین رسانه های فرامرزی خصوصی این کشور را مورد کاوش قرار داده است. مطالعه رسانه های برون مرزی دولتی آمریکا نشان می دهد این کشور از ابزارهای قدرت نرم، در مدیریت بحران ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی جوامع هدف خود به نحو فزاینده ای استفاده کرده است. در واقع آمریکا برای نیل به اهداف سیاست خارجی، قدرت رسانه ای خود را در عرصه جهانی گسترش داده است اما تغییر و تحولات فن آورانه ای که در تولید، پخش، دریافت و همچنین استفاده از تولیدات رسانه ای پدید آمده، کنترل فضای رسانه ای جهانی را برای واشنگتن دشوار ساخته است. ظهور رسانه های فراملی تجاری قدرتمند مانند سی ان ان و سی ان بی سی نیز بر پیچیدگی پروپاگاندای رسانه ای آمریکا افزوده است. این امر، بویژه در برهه هایی که اجماع میان نخبگان سیاسی آمریکا وجود ندارد، چالش برانگیزتر می شود. اقتصاد سیاسی رسانه های برون مرزی آمریکا سبب شده است که آن ها در تولید، پخش و انتشار اخبار، تقویت نظام سرمایه داری و بویژه منافع شرکت های حامی این رسانه ها را در نظر بگیرند. رسانه های برون مرزی دولتی و غیردولتی آمریکا نقش مهمی در استمرار استعمار نوین و پیشبرد آن در سطح جهانی و منطقه ای ایفا می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان