آینه پژوهش

آینه پژوهش

آینه پژوهش سال 23 فروردین و اردیبهشت 1391 شماره 1 (پیاپی 133)

مقالات

۲.

خدمات فرهنگی دو مصلح اسلامی: محمد عبده و علامه مظفر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹
هر یک از شخصیت های علمی همچون شیخ محمد عبده در دانشگاه الازهر و علامه شیخ محمد رضا مظفر در حوزه علمیه نجف، در حوزه نفوذی خود، منشا تحول اجتماعی و فرهنگی شده اند و قشر خاصی از دانشمندان اسلامی را به بار آورده اند که با همنوعان خود، تفاوت فاحشی داشته اند. نویسنده در نوشتار حاضر بر آن است که تلاش ها و اصلاحات فرهنگی اجتماعی این دو شخصیت علمی را مطالعه نموده و به نوعی مقایسه ای میان تحولات اجتماعی دینی آن دو را مورد بررسی قرار دهد.
۴.

ترجمه قرآن با چسب و قیچی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱
قرآن ندایی برای جهانیان، کتابی است که توسط خانم معصومه یزدان پناه ترجمه و توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی سرقت ادبی در برگردان انگلیسی قرآن کریم در کتاب مذکور همت گماشته است. در راستای این هدف، با ذکر شاهد مثال هایی از کتاب مذکور، ترجمه آن را در بوته نقد قرار داده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۰