آینه پژوهش

آینه پژوهش

آینه پژوهش سال 25 مرداد و شهریور 1393 شماره 3 (پیاپی 147)

مقالات

۱.

عشق بچربید بر فنون فضایل و ریخت اصیل تر آن به گواهی نسخه های قدیم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۳
محور سخن نگارنده در نوشتار حاضر این بیت از سعدی است: سعدی از این پس نه عاقل است و نه هشیار / عشق بچربید بر فنون فضایل. نگارنده ابتدا واژه «بچربید» را در برخی نسخ و شروح غزلیات سعدی بررسی می نماید. در ادامه، در پی پاسخ به این پرسش بر می آید که واژه «بچسبید» در این بیت، که در این نسخه های قدیم و نیز در دو تصحیح معتبر آمده، یعنی چه؟ و آیا با سیاق سخن سعدی در این بیت سازگار است یا نه؟ از این رو، وی پس از این که معنای این واژه را در منابع مختلف مورد مداقه قرار می دهد، اذعان می دارد که «چسبیدن» در این بیت سعدی به معنای «رجحان»، «برترآمدن» و «چیرگی» است.
۳.

ابزارهای پژوهش در محیط وب

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۲
در محیط دگرگون وب، چالش عمده اکثر کاربران، چگونگی دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود از میان انبوه ذخایر منابع اطلاعاتی است. نویسندگان نوشتار حاضر با هدف فراهم آوردن دسترسی مؤثر پژوهشگران به منابع اطلاعاتی، ضمن ارائه آدرس اینترنتی برخی از انواع مختلف پایگاه های اطلاعاتی وب، به اختصار به معرفی آن ها می پردازند.
۵.

کاری نه خورای نام سعدی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
کتاب «سعدی شیرازی» اثر علی اکبر ولایتی، نهمین دفتر از مجموعه ای موسوم به «آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران» است که اختصارا آفتاب خوانده شده و در سال 1390 توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. نگارنده سطور حاضر در راستای نقد و بررسی کتاب مذکور با ذکر شاهد مثال هایی از محتوا، کاستی های کتاب را به تصویر می کشد.
۶.

متن عرفانی، ترجمه طنز نگاهی به ترجمه التحصین ابن فهد حلی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۳
کتاب التحصین و صفات العارفین از ابن فهد حلی در موضوع خلوت گزینی و گوشه نشینی است. نویسنده در نوشتار حاضر در راستای نقد یکی از ترجمه های این اثر، ابتدا اشاره ای مختصر به ساختار و ترجمه های آن دارد. در ادامه، یکی از ترجمه های کتاب مذکور را با عنوان «خلوت گزینی یا التحصین» که توسط علی نریمانی و انتشارات ذوالقربی در سال 1388 به چاپ رسیده است را در بوته نقد و بررسی قرار می دهد. وی در راستای این هدف، نخست عباراتی از متن کتاب را نقل و سپس، ترجمه متن را بیان و ترجمه صحیح آن را همراه با توضیحی در این زمینه متذکر می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۰