آینه پژوهش -

آینه پژوهش


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو ماهنامه
مدیر مسئول: محمدتقی سبحانی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
سردبیر: محمدعلی مهدوی راد
هیئت تحریریه: محمدتقی سبحانی، محمدعلی مهدوی راد، رضا مختاری، احمد عابدی، رسول جعفریان، احمد پا کتچی، حمید عطایی نظری، جویا جهانبخش، عبدالهادی فقهی زاده، شادی نفیسی، روح الله شهیدی
آدرس: قم، چهارراه شهداء، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تلفن: ۰۲۵۳۷۷۴۲۱۵۲
وب سایت: http://jap.isca.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۰