چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال سوم بهار 1392 شماره 9

مقالات

۱.

ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم مناسب برای سطوح مختلف زنجیر ه های تأمین سه سطحی

۴.

تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش-عالی برنامه پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم

۵.

الگویی برای شناسایی و ارزیابی موقعیت مکانی نمایندگی ها و شعب مؤسسات خدماتی- صنعتی

۶.

تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی های سیستم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰